Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36885
Title: Thực trạng hoạt động R&D của doanh nghiệp Việt Nam và giải pháp thúc đẩy
Authors: Lê, Thanh Tùng
Quan, Minh Quốc Bình
Keywords: Đổi mới sáng tạo
Khả năng cạnh tranh
Khoa học công nghệ
R&D
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .- Tr.3-9
Abstract: Nghiên cứu và phát triển (R&D) là một trong những hoạt động quan trọng nhất tại các doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, hoạt động R&D tại Việt Nam nói chung và trong cộng đồng doanh nghiệp nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế. Bài viết làm rõ thực trạng và hoạt động R&D của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động này trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36885
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.