Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36888
Title: Mối quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng kinh tế và mức tiêu thụ năng lượng tái tạo tại một số quốc gia ASEAN
Authors: Đinh, Hồng Linh
Keywords: Năng lượng tái tạo ASEAN
Quan hệ tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ năng lượng
Tăng trưởng kinh tế
Tiêu thụ năng lượng tái tạo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .- Tr.10-17
Abstract: Bài viết cung cấp bằng chứng về mối quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng kinh tế và mức tiêu thụ năng lượng tái tạo tại năm quốc gia ASEAN, bao gồm Inđônêxia, Philippin, Xingapo, Thái Lan và Việt Nam. Sử dụng các phương pháp kinh tế lượng như kiểm định nghiệm đơn vị, kiểm định đồng liên kết và kiểm định nhân quả Granger. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra mới quan hệ nhân quả một chiều từ phía kinh tế là nguyên nhân dẫn đến tăng tiêu dùng năng lượng của Việt Nam và Phillippin. Kết quả nghiên cứu tại Thái Lan và Inđônêxia cho thấy quan hệ một chiều nguyên nhân tăng trưởng kinh tế là do tác động của tiêu thụ năng lượng tái tạo, tuy nhiên kết quả nghiên cứu không tìm ra mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiêu dùng năng lượng tái tạo tại Xingapo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36888
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.