Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/369
Title: Một số hướng khai thác bài toán trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông
Authors: Lê, Xuân Trường
Keywords: Khai thác bài toán
Bài toán thực tiễn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 424 .- Tr.33-36,8
Abstract: Bài viết đề xuất định hướng khai thác bài toán trong dạy học môn toán ở trường phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Minh họa cụ thể khai thác một bài toán tìm giá trị lớn nhất theo các định hướng trên. Đó là: tìm thêm các cách giải khác của bài toán; phát biểu bài toán tương tự; phát biểu bài toán tổng quát; sáng tạo bài toán mới; tìm ứng dụng thực tiễn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/369
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.