Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36904
Title: Giải pháp phát triển chuỗi giá trị trái cây Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đức Lộc
Nguyễn, Trung Kiên
Đỗ, Mạnh Hùng
Trần, Thị Út Linh
Keywords: Chuỗi giá trị trái cây
Việt Nam
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 34 .- Tr.30-32
Abstract: Việt Nam có bộ giống cây ăn quả khá đồ sộ, nhiều loại cây ăn quả chủ lực đã hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh theo hướng hàng hóa. Tuy nhiên, hướng phát triển vẫn chủ yếu theo chiều rộng hơn là chiều sâu, cụ thể là tăng diện tích và thực hiện các kỹ thuật rải vụ. Trong khi đó, chuỗi giá trị trái cây như không thay đổi. Việc áp dụng các hộ tiêu chuẩn thực hành tốt (GAP) và chế biến sản phẩm còn rất thấp (chỉ chiếm khoảng 5% sản lượng), trái cây hầu như vẫn tiêu thụ theo kênh truyền thông... Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngành, cần những biện pháp kịp thời để thúc đẩy chuỗi giá trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36904
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.