Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36919
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐoàn, Mạnh Quỳnh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Lâm-
dc.contributor.authorNguyễn, Quyết Thắng-
dc.date.accessioned2020-10-14T01:03:27Z-
dc.date.available2020-10-14T01:03:27Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7489-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36919-
dc.description.abstractBài viết đánh giá tác động của các yếu tố địa phương đến chất lượng nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp. Kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, sử dụng bảng khảo sát để điều tra 179 đối tượng là lãnh đạo của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và cán bộ công tác tại các sở, ban, ngành liên quan ở Đồng Nai, kết quả nghiên cứu cho thấy, chất lượng nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp chịu tác động của các yếu tố thuộc về: các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, các chính sách của địa phương, khu công nghiệp và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, bài viết đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06, Tập. 505 .- Tr.68-77-
dc.subjectBiên Hòavi_VN
dc.subjectChất lượng nguồn nhân lựcvi_VN
dc.subjectKhu công nghiệpvi_VN
dc.subjectYếu tố địa phươngvi_VN
dc.subjectYếu tố tác độngvi_VN
dc.titleTác động của các yếu tố địa phương đến chất lượng nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp (trường hợp nghiên cứu tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.72 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.