Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36951
Title: Giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Authors: Trần, Thanh Toàn
Nguyễn, Văn Nguyện
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Bạc Liêu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 34 .- Tr.76-78
Abstract: Nông nghiệp vốn được coi là thế mạnh của huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu trong nhiều năm nay, với nhiều kết quả thu được đáng khích lệ. Tuy vậy, sản xuất nông nghiệp của Huyện vẫn chưa thoát khỏi tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, năng suất cây trồng, vật nuôi và năng suất lao động chưa cao. Mặt khác, diện tích đất nông nghiệp đang giảm dần, nhường chỗ cho phát triển các cụm công nghiệp và các mục đích phi nông nghiệp khác, dẫn đến nông sản hàng hóa đáp ứng cho nhu cầu của xã hội và nhân dân trong Huyện đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Tình hình đó đòi hỏi những giải pháp thiết thực để khắc phục khó khăn, đẩy mạnh kinh tế nông nghiệp hướng tới phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36951
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.