Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36968
Title: Khảo sát việc dùng dịch thuật như một chiến lược học của người học tiếng Anh tại Cần Thơ
Authors: Lê, Thái Hưng
Keywords: Chiến lược học
Dịch thuật Học tiếng Anh
Người học tiếng Anh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh;Số 15, Tập. 5 .- Tr.43-48
Abstract: Mục tiêu của cuộc nghiên cứu này là nhằm tìm ra các chiến lược học liên quan tới dịch thuật được người học tiếng Anh tại Việt Nam sử dụng và ảnh hưởng của trình độ tiếng Anh của người học đến việc sử dụng các chiến lược đó. Kết quả từ bảng câu hỏi cho thấy phần lớn người tham gia khảo sát đều sử dụng dịch thuật như một chiến lược học. Dựa trên kết quả đó, tác giả đưa ra một số đề xuất cho việc dạy tiếng Anh hiện nay tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36968
ISSN: 1859-3453
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.