Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36968
Nhan đề: Khảo sát việc dùng dịch thuật như một chiến lược học của người học tiếng Anh tại Cần Thơ
Tác giả: Lê, Thái Hưng
Từ khoá: Chiến lược học
Dịch thuật Học tiếng Anh
Người học tiếng Anh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh;Số 15, Tập. 5 .- Tr.43-48
Tóm tắt: Mục tiêu của cuộc nghiên cứu này là nhằm tìm ra các chiến lược học liên quan tới dịch thuật được người học tiếng Anh tại Việt Nam sử dụng và ảnh hưởng của trình độ tiếng Anh của người học đến việc sử dụng các chiến lược đó. Kết quả từ bảng câu hỏi cho thấy phần lớn người tham gia khảo sát đều sử dụng dịch thuật như một chiến lược học. Dựa trên kết quả đó, tác giả đưa ra một số đề xuất cho việc dạy tiếng Anh hiện nay tại Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36968
ISSN: 1859-3453
Bộ sưu tập: Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.