Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36971
Title: Nhận thức của sinh viên năm nhất chuyên ngành Ngôn ngữ Anh về tầm quan trọng của việc tự học: Nghiên cứu tại Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Dương, Mỹ Thẩm
Nguyễn, Đặng Thị Cúc Huyền
Nguyễn, Liên Hương
Hà, Thị Ngọc Thương
Keywords: Nhận thức
Sinh viên chuyên ngữ năm nhất
Tự học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh;Số 15, Tập. 5 .- Tr.56-67
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm tìm hiểu nhận thức của sinh viên năm nhất chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM về tầm quan trọng của việc tự học đối với việc học của họ. Đây là một nghiên cứu định lượng với sự tham gia của 173 sinh viên. Họ được yêu cầu trả lời một bảng câu hỏi gồm 18 câu. Kết quả chỉ ra rằng hầu hết những sinh viên này đều công nhận vai trò quan trọng của việc tự học ở ba khía cạnh: khởi đầu, tổ chức-giám sát, đánh giá theo thứ tự giảm dần dựa vào giá trị trung bình. Cụ thể là họ nghĩ rằng khi gặp khúc mắc trong học tập thì họ truy cập internet, hỏi bạn bè và giáo viên; điều này giúp họ chủ động và tự tin hơn. Ngoài ra, họ cảm thấy có động lực học tập cao hơn khi tự chọn phương pháp học, chiến lược học, hoạt động luyện tập ngoài lớp học, tài liệu học tập và thực hiện kế hoạch học tập. Tuy nhiên, sinh viên vẫn chưa chắc chắn về hiệu quả các hoạt động tự đánh giá mang lại mặc dù họ tin rằng tự theo dõi tiến trình học tập và làm việc với bạn bè giúp họ xác định được điểm mạnh, điểm yếu của mình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36971
ISSN: 1859-3453
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.77 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.