Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36974
Title: Mô hình tích hợp giải thích cho ý định đọc sách của sinh viên
Authors: Đặng, Ngọc Cát Tiên
Keywords: Động lực bên ngoài
Động lực bên trong
Ý định đọc sách
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh;Số 15, Tập. 5 .- Tr.68-78
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện với hai mục tiêu: Thứ nhất là tìm hiểu thực trạng về thói quen đọc sách của các sinh viên thông qua dữ liệu được khảo sát từ 383 sinh viên tại thành phố Đà Lạt. Thứ hai, nghiên cứu xây dựng mô hình lý thuyết tích hợp giữa lý thuyết hành vi có hoạch định (TPB) và thuyết động lực để giải thích cho ý định duy trì thói quen đọc sách của các sinh viên. Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM được thực hiện trên mẫu gồm 252 sinh viên, cho kết quả các động lực bên trong và bên ngoài có sự tác động tích cực đến thái độ với việc đọc sách. Thái độ, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi đã góp phần giải thích cho ý định đọc sách của các sinh viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36974
ISSN: 1859-3453
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.