Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36975
Title: Đặc điểm nông sinh học của hai giống bưởi đỏ Bánh men và bưởi đỏ lũm tại Mê Linh, Hà Nội
Authors: Nguyễn, Hữu Hải
Lê, Khả Tường
Tống, Văn Giang
Keywords: Sinh trưởng
Năng suất
Bưởi đỏ Bánh men
Bưởi đỏ Lủm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 384 .- Tr.16-20
Abstract: Bưởi đỏ Bánh men và bưởi đỏ Lũm là các giống bưởi quý được trồng tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao đời sống người dân địa phương. Kết quả nghiên cứu về đặc điểm nông sinh học, sinh trưởng và phát triển của 2 giống bưởi này cho thấy: cả hai giống đều có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh, tỷ lệ đậu quả tương đối cao và ổn định (0,98% với giống Bánh men, 0,79% với giống Lũm), năng suất thực thu cao (lần lượt là 111,17 kg/cây và 112,90 kg/cây), giàu vitamin c (110,8 mg% với giống Bánh men, 121,8 mg% với giống Lũm). Riêng giống bưởi đỏ Bánh men, hàm lượng lycopen, một hoạt chất quan trọng quá trình chống ô xy hóa khá cao (3.120 mcg/100 g).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36975
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.