Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36986
Title: Khó khăn trong đời sống vợ chồng 5 năm đầu sau kết hôn giai đoạn 1976-1986- Một số phát hiện qua khảo sát tại Thái Bình
Authors: Trần, Thị Vân Nương
Bùi, Thị Hương Trầm
Keywords: Hôn nhân
Gia đình
Quan hệ vợ chồng giai đoạn 1976-1986
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 6 .- Tr.65-74
Abstract: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp hồi cố để thu thập các thông tin về đời sống vợ chồng những năm đầu sau kết hôn giai đoạn 1976-1986 khi nước ta hoàn toàn giải phóng. Kết quả cho thấy đa số các cặp vợ chồng phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế để duy trì đời sống ổn định. Những giả định về mâu thuẫn trong lối sống do sự tái hợp sau khoảng thời gian dài xa cách vì chiến tranh, hoặc sự thích ứng do quá trình tìm hiểu trước hôn nhân khá ngắn đều không thể hiện rõ nét. Nhu cầu về kinh tế, cơm ăn, áo mặc bộc lộ vượt trội hơn nhu cầu chia sẻ tình cảm lứa đôi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36986
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.67 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.