Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36990
Title: Tìm hiểu cách đặt tên chính của các nhà khoa bảng triều Nguyễn Việt Nam
Authors: Phạm, Tất Thắng
Keywords: Cách đặt tên chính
Triều Nguyễn Việt Nam
Các nhà khoa bảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 11 .- Tr.3-11
Abstract: Tóm lại, việc đặt tên chính của người Việt nói chung và của các nhà khoa bảng người Việt dưới triều Nguyễn nói riêng không có sự phân biệt đáng kể. Bởi vì, các nhà khoa bảng triều Nguyễn thực chất chỉ là một bộ phận quan trọng nằm trong cộng đồng dân tộc. Tuy nhiên, do họ thuộc tầng lớp trí thức phong kiến, nên cách đặt tên của các nhà khoa bảng người Việt dưới triều Nguyễn vẫn có những đặc trưng riêng như: tên gọi thường có cấu trúc truyền thống, ngắn gọn, đầy đủ thành phần nhưng lại thiên về cách đặt tên gọi Hán - Việt và thường tuân theo những quy định khá nghiêm ngặt trong việc đặt tên theo "Đế hệ" hay kị húy. Chúng tôi cho rằng, bên cạnh tên chính, sự khác biệt trong cách đặt tên của tầng lớp trí thức phong kiến nói chung và tên gọi các nhà khoa bảng nói riêng còn thể hiện ở nhiều loại tên gọi khác như: tên tự, tên hiệu, biệt hiệu, tên thụy,...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36990
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.235.216


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.