Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37000
Title: Giải pháp hệ quản trị thông minh và hỗ trợ ra quyết định trong kế toán quản trị
Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương
Hồ, Trung Thành
Keywords: Chỉ số đo lường hiệu suất
Hệ quản trị thông minh
Kế toán quản trị
Ra quyết định
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh;Số 15, Tập. 5 .- Tr.145-157
Abstract: Công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ đã và đang thúc đẩy phát triển nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều nghiên cứu cũng như các nhà quản trị xem công nghệ thông tin, dữ liệu và phương pháp phân tích như là động lực chuyển đổi trong kinh doanh (Pall Rikhardsson & Ogan Yigitbasioglu, 2018) và giải pháp Business Intelligence - BI (Quản trị thông minh hay Kinh doanh thông minh). BI là sự kết hợp những công nghệ, quy trình nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết để thu thập, phân tích và chuyển dữ liệu thô thành những thông tin và tri trức có ý nghĩa (Rick Yvanovich, 2017). Chính vì vậy, nhiều tổ chức hiện nay đang theo cách tiếp cận này để thực hiện quản trị và ra quyết định. Trên cơ sở đó, nghiên cứu này tiếp tục mở ra một lĩnh vực nghiên cứu mới liên ngành giữa kế toán quản trị (KTQT) và hệ thống thông tin (HTTT). Mục tiêu của nghiên cứu là đề xuất mô hình và giải pháp hệ BI và ra quyết định trong KTQT tích hợp với giải pháp BI. Mô hình nghiên cứu và giải pháp đề xuất được đưa vào thực nghiệm trường hợp cụ thể thông qua việc thu thập, chuyển dạng, tích hợp dữ liệu và phân tích các KPIs trong các hoạt động tài chính từ tháng 10/2011 đến tháng 5/2020 của dự án 1 và 2 tại Công ty GS. Kết quả phân tích được trực quan hóa trên các Dashboard giúp nhà quản trị ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37000
ISSN: 1859-3453
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.