Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37002
Nhan đề: Những cử chỉ mang ý nghĩa chào của người Việt trong giao tiếp hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương
Từ khoá: Cử chỉ
Giao tiếp
Chào hỏi
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 11 .- Tr.51-64
Tóm tắt: Cách chào cũng chính là một biểu hiện đầu tiên và rõ ràng nhất của văn hóa này. Vi vậy, nhiều công ty, doanh nghiệp (đặc biệt là những doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân) ở Việt Nam hiện nay đã xây dựng và quy định những nghi thức chào hỏi, yêu cầu đội ngũ nhân viên phải thực hiện một cách chuẩn mực trong các giao tiếp tại nơi làm việc, đặc biệt là các giao tiếp với khách hàng. Thiết nghĩ đây cũng là một việc làm tích cực và thiết thực trong việc xây dựng văn hóa công sở, tạo dấu ấn riêng về sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của các cơ quan, doanh nghiệp, góp phần phát triển đất nước và góp phần xây dựng một hình ảnh đẹp về con người Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37002
ISSN: 0866-7519
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.