Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37004
Title: Tiềm Năng của nấm Trichaderma và paecilamyces trừ tuyến trùng Meloidogyne sp. gây bướu rễ trên cây tiêu
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Xuân
Văng, Thị Tuyết Loan
Phạm, Văn Quang
Trương, Thị Ngọc Hân
Keywords: Tuyến trùng
Cây tiêu
Meloidogyne sp.
Trichodcrma sp.
Paecilomyces sp.
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 384 .- Tr.32-36
Abstract: Nghiên cứu khả năng phòng trừ tuyến trùng Meloidogyne sp. gây hại trên tiêu của nấm Trichoderma sp. và Paecilomyces sp. trong điều kiện nhà lưới được thực hiện nhằm tìm ra phương pháp phòng trừ tuyến trùng an toàn và hiệu quả ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37004
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.96.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.