Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37008
Title: Ảnh hưởng của một số thuốc hóa học đến bệnh thán thư và năng suất khoai môn trồng tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Authors: Nguyễn, Văn Chương
Trần, Trọng Hữu
Keywords: Bệnh thán thư
Huyện Lắp Vò
Khoai môn
Thuốc hóa học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 384 .- Tr.43-48
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện trong điều kiện ngoài đồng từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2019 nhằm đánh giá hiệu lực của bốn loại thuốc hóa học đến quản lý bệnh thán thư trên cây khoai môn do nấm Colletotrichum sp. gây ra tại xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37008
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.