Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37013
Title: Quan hệ Nhật Bản – Trung Quốc từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1945 – 1971)
Authors: Hoàng, Minh Lợi
Keywords: Quan hệ Nhật Bản – Trung Quốc
Chiến tranh Thế giới thứ hai
Tuyên bố chung
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 12 .- Tr.45-57
Abstract: Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai, Nhật Bản bước vào thời hiện đại (1945 – nay), còn tại Trung Quốc, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (01/10/1949) nhưng vì những nguyên nhân khách quan, chủ quan nên giữa hai quốc gia hầu như không có quan hệ từ năm 1945 – 1949. Tuy nhiên, sau đó quan hệ Nhật – Trung từ tình thế đối đầu dần chuyển sang một giai đoạn mới được thể hiện rõ nét qua mối quan hệ về lĩnh vực chính trị và lĩnh vực kinh tế. Bước chuyển biến lớn trong quan hệ ngoại giao này đã có tác động tích cực tới tiến trình phát triển của mỗi quốc gia từ đó đến nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37013
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.