Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37018
Title: Chiến lược quốc phòng truyền thống của Trung Quốc và nguy cơ của triều đình Mãn Thanh
Authors: Đào, Duy Đạt
Keywords: Phòng thủ biên giới (biên phòng)
Phòng thủ trên đất liền (lục phòng)
Phòng thủ trên biển (hải phòng)
Bát kỳ binh
Lục doanh binh
Nỗ Nhĩ Cáp Xích
Hoàng Thái Cực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 12 .- Tr.69-79
Abstract: Trong hơn 2000 năm, chiến lược quốc phòng của Trung Quốc chủ yếu chỉ chú trọng vấn đề phòng thủ trên đất liền, ở hướng Bắc và Tây Bắc. Bài viết đã chỉ ra những nguyên nhân khiến chiến lược quốc phòng Trung Quốc có truyền thống dài lâu đến như vậy. Do chiến lược “coi trọng phòng thủ đất liền, coi nhẹ phòng thủ biển” (trọng lực phòng, khinh hải phòng) được thực thi qua suốt hơn 20 thế kỷ, nên kể từ sau cuộc chiến tranh Thuốc phiện lần thứ I (1840 – 1842), lực lượng vũ trang và vũ khí của quân đội triều Thanh đã trở thành “gánh nặng quá khứ”, hoàn toàn bất lực trước tàu chiến pháo hạm của phương Tây. Đặc biệt, mối uy hiếp đối với Trung Quốc trong hàng ngàn năm đã chuyển hướng Tây Bắc xuống vùng ven biển Đông Nam. Để kéo dài sự tồn tại trước xu thế của thời đại – thời đại mà “giai cấp tư sản bắt phương Đông phải phục tùng phương Tây” (C.Mác), triều đình phong kiến Mãn Thanh sẽ buộc phải có những điều chỉnh trọng tâm chiến lược quốc phòng của quốc gia, bắt đầu vào nửa cuối thế kỷ XIX.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37018
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.