Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37020
Title: Dự báo xu thế biến động dân số Trung Quốc nhìn từ góc độ chính sách hai con
Authors: Nguyễn, Mai Phương
Keywords: Chính sách hai con
Tỉ lệ sinh
Dân số
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 12 .- Tr.14-25
Abstract: Cùng với việc triển khai mạnh mẽ chính sách kế hoạch hóa gia đình từ sau cải cách mở cửa, tỉ lệ sinh ở Trung Quốc có xu hướng giảm dần, kéo theo đó là mức độ già hóa dân số tăng lên, báo hiệu nguy cơ một xã hội già hóa dân số đang đến gần. Tỉ lệ sinh giảm mạnh là nhân tố làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội đáng lo ngại như mất cân đối cấu trúc dân số, bất bình đẳng giới tính, tiêu dùng giảm, thiếu hụt nguồn lao động chất lượng, tiến trình đô thị hóa gặp nhiều thách thức… Ngoài ra, tốc độ già hóa dân số diễn biến nhanh tạo gánh nặng cho quỹ an sinh khi phải mở rộng chi trả lương hưu và tạo gánh nặng dưỡng lão cho người lao động và xã hội. Việc Trung Quốc đưa ra chính sách hai con trong Quy hoạch 5 năm lần thứ XIII năm 2016 thay thế chính sách sinh con được đưa ra từ sau cải cách mở cửa được kì vọng giải quyết vấn đề già hóa dân số ngày càng nghiêm trọng và tạo ra nhiều sự thay đổi tích cực trong đời sống xã hội của nước này. Bài viết tập trung phân tích và đánh giá triển vọng phát triển dân số của Trung Quốc qua việc việc điều chỉnh chính sách dân số mới này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37020
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.18 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.