Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37020
Nhan đề: Dự báo xu thế biến động dân số Trung Quốc nhìn từ góc độ chính sách hai con
Tác giả: Nguyễn, Mai Phương
Từ khoá: Chính sách hai con
Tỉ lệ sinh
Dân số
Trung Quốc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 12 .- Tr.14-25
Tóm tắt: Cùng với việc triển khai mạnh mẽ chính sách kế hoạch hóa gia đình từ sau cải cách mở cửa, tỉ lệ sinh ở Trung Quốc có xu hướng giảm dần, kéo theo đó là mức độ già hóa dân số tăng lên, báo hiệu nguy cơ một xã hội già hóa dân số đang đến gần. Tỉ lệ sinh giảm mạnh là nhân tố làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội đáng lo ngại như mất cân đối cấu trúc dân số, bất bình đẳng giới tính, tiêu dùng giảm, thiếu hụt nguồn lao động chất lượng, tiến trình đô thị hóa gặp nhiều thách thức… Ngoài ra, tốc độ già hóa dân số diễn biến nhanh tạo gánh nặng cho quỹ an sinh khi phải mở rộng chi trả lương hưu và tạo gánh nặng dưỡng lão cho người lao động và xã hội. Việc Trung Quốc đưa ra chính sách hai con trong Quy hoạch 5 năm lần thứ XIII năm 2016 thay thế chính sách sinh con được đưa ra từ sau cải cách mở cửa được kì vọng giải quyết vấn đề già hóa dân số ngày càng nghiêm trọng và tạo ra nhiều sự thay đổi tích cực trong đời sống xã hội của nước này. Bài viết tập trung phân tích và đánh giá triển vọng phát triển dân số của Trung Quốc qua việc việc điều chỉnh chính sách dân số mới này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37020
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.