Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37022
Title: Tình hình nhiễm ký sinh trùng ở một số loài cá kinh tế thuộc vùng biển vịnh Bắc Bộ, Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Hà
Nguyễn, Thị Kim Dung
Nguyễn, Văn Hà
Keywords: Ký sinh trùng
Cá biển
Trichodina japonica
Epidemicus
Alcirona krebsii
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 384 .- Tr.57-62
Abstract: Thành phần ký sinh trùng ở cá biển trên thế giới được đánh giá vô cùng đa dạng, nhưng chưa có nhiều nghiên cứu tại Việt Nam. Việc xác định ký sinh trùng lây nhiễm ở các loài cá biển có giá trị kinh tế là rất quan trọng nhằm cung cấp cơ sở khoa học để quản lý ký sinh trùng, giảm thiểu các rủi ro nghề nuôi cá thương phẩm ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37022
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.