Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37075
Title: Tiện ích với thẻ thanh toán xăng dầu điện tử
Authors: Quang Anh
Keywords: Tiện ích
Thẻ thanh toán xăng dầu điện tử
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 156 .- Tr.38-39
Abstract: Tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thì hình thức thanh toán xăng dầu điện tử đã dần trở nên phổ biến. Thay vì sử dụng các phiếu đổ xăng thông thường, hiện nay người dùng có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm ứng dụng công nghệ trong việc thanh toán chi phí xăng dầu như: PVOil Easy, F-Card, Dibee Fleet Pay, hay thanh toán tại hệ thống Petrolimex với ví Momo... Dưới đây là những ghi nhận thực tế của phóng viên về những tiện ích tư dịch vụ Dibee Fleet Pay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37075
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
647.52 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.