Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37091
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Hương-
dc.contributor.authorNguyễn, Quốc Hùng-
dc.contributor.authorNguyễn, Tiến Huyền-
dc.date.accessioned2020-10-14T07:44:30Z-
dc.date.available2020-10-14T07:44:30Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-4581-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37091-
dc.description.abstractKết quả nghiên cứu thu được cho thấy, giống na 03 và na Dứa được ghép trên giống na dại (Annona squamosa) với phương pháp ghép đoạn cành có thời vụ ghép thích hợp khác nhau. Giống na 03 có thời vụ ghép thích hợp vào 15/1, cho thời gian bật mầm sau ghép ngắn, tỷ lệ cây bật mầm cao, đạt 85,6-87,3% sau ghép 30 ngày, thời gian cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn đạt 60,8-65,5 ngày và lý lệ cây xuất vườn đạt 80,2-84,2%. Giống na Dứa có thời vụ ghép thích hợp vào 15/3, cho thời gian bật mầm sau ghép ngắn, tỷ lệ cây bật mầm cao, đạt 90,7-92,3% sau ghép 30 ngày, thời gian cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn đạt 58,3-66,0 ngày và tỷ lệ cây xuất vườn đạt 87,7-88,1%.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 385 .- Tr.11-16-
dc.subjectNhân giốngvi_VN
dc.subjectThời vụ ghépvi_VN
dc.subjectNa 03vi_VN
dc.subjectNa Dứavi_VN
dc.subjectGiống nhập nộivi_VN
dc.titleẢnh hưởng của thời vụ ghép đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của cành ghép của một số giống na nhập nộivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.