Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37095
Title: Luật PPP: Nhà đầu tư vẫn lo về nguồn vốn
Authors: Thành Nam
Keywords: Luật PPP
Luật Đầu tư
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 156 .- Tr.46-48
Abstract: Sau sáu lần ban hành Nghị định (tính từ năm 1997), Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (Luật PPP) đã được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2020 và sẽ chính thức có hiệu lực tư ngày 01/01 /2021. Việc nâng cấp từ Nghị định lên thành Luật riêng cho PPP đã tạo ra một nền tảng pháp lý mạnh mẽ hơn cho việc triển khai các dự án.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37095
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
865.22 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.