Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37106
Title: Kết quả lai tạo giống khoai tây KT 15.80 tại Lâm Đồng
Authors: Nguyễn, Thế Nhuận
Đinh, Thị Hồng Nhung
Tường, Thị Lý
Keywords: Giống khoai tây
TK15.80
Năng suất
Bệnh mốc sương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 385 .- Tr.33-39
Abstract: "Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây có năng suất cao chất lượng tốt, chống chịu bệnh mốc sương và có thể canh tác quanh năm tại Đà Lạt và vùng phụ cận" được Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa thực hiện từ năm 2017. Nghiên cứu sử dụng nguồn vật liệu được lai tạo từ năm 2014 ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37106
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.