Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37106
Nhan đề: Kết quả lai tạo giống khoai tây KT 15.80 tại Lâm Đồng
Tác giả: Nguyễn, Thế Nhuận
Đinh, Thị Hồng Nhung
Tường, Thị Lý
Từ khoá: Giống khoai tây
TK15.80
Năng suất
Bệnh mốc sương
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 385 .- Tr.33-39
Tóm tắt: "Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây có năng suất cao chất lượng tốt, chống chịu bệnh mốc sương và có thể canh tác quanh năm tại Đà Lạt và vùng phụ cận" được Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa thực hiện từ năm 2017. Nghiên cứu sử dụng nguồn vật liệu được lai tạo từ năm 2014 ...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37106
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.