Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37109
Title: Công dụng của lá Nhàu
Authors: Trần, Công Khánh
Keywords: Lá Nhàu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 611 .- Tr.14
Abstract: Bài viết mô tả hình thái, đặc điểm, tính chất của cây Nhàu. Thành phần hóa học và công dụng của lá Nhàu. Những bài thuốc từ lá nhàu như: chữa lỵ, tiêu chảy, cảm sốt, chữa mụt nhọt v.v…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37109
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
919.95 kBAdobe PDF
Your IP: 44.197.197.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.