Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37110
Title: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai nhập nội tại Tây Nguyên
Authors: Lê, Quý Tường
Nguyễn, An Ninh
Nguyễn, Hữu Khải
Keywords: Giống ngô lai nhập nội
Ngắn ngày
Năng suất cao
Tây Nguyên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 385 .- Tr.40-45
Abstract: Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá sinh trưởng, phát triển, năng suất của 8 giống ngô lai nhập nội và giống đối chứng NK72 trong vụ hè thu 2018 và thu đông 2018 tại các tỉnh Tây Nguyên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37110
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.