Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37110
Nhan đề: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai nhập nội tại Tây Nguyên
Tác giả: Lê, Quý Tường
Nguyễn, An Ninh
Nguyễn, Hữu Khải
Từ khoá: Giống ngô lai nhập nội
Ngắn ngày
Năng suất cao
Tây Nguyên
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 385 .- Tr.40-45
Tóm tắt: Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá sinh trưởng, phát triển, năng suất của 8 giống ngô lai nhập nội và giống đối chứng NK72 trong vụ hè thu 2018 và thu đông 2018 tại các tỉnh Tây Nguyên.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37110
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.