Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37119
Title: Thận trọng khi dùng thuốc người bị cao huyết áp
Authors: Bùi, Văn Uy
Keywords: Thuốc
Thận trọng
Người bị cao huyết áp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 611 .- Tr.08-09
Abstract: Người bị cao huyết áp có số đo huyết áp vốn cao hơn số đo của người bình thường và phải thường xuyên dùng thuốc điều trị để đưa số đo về mức thấp hơn có thể chấp nhận được (gọi là huyết áp mục tiêu). Số đo huyết áp mục tiêu tuy đã hạ xuống mức đảm bảo an toàn nhưng vẫn còn cao hơn số đo huyết áp của người không bị bệnh. Một số nhóm thuốc có thể gây tăng số đo huyết áp hoặc có thể tương tác làm giảm hiệu quả hay thay đổi hiệu quả thuốc điều trị cao huyết áp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37119
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.