Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37120
Title: Ảnh hưởng của ethanol và loại bao bì plastic đến khả năng bảo quản bánh Numthnol
Authors: Đỗ, Thị Tuyết Nhung
Đoàn, Thị Kiều Tiên
Trần, Chí Nhân
Keywords: Bánh Numthnol
Bao bì plastic
Ethanol
PA
PE
PP
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 385 .- Tr.61-68
Abstract: Kết quả đánh giá được cho là tốt nhất khi sử dụng bao bì PP, phun ethanol ở nồng độ 99,5% với lượng 4 ml/túi 4 bánh, bánh bảo quản được 5 ngày ở điều kiện nhiệt độ phòng mà vẫn giữ được mùi vị thơm ngon và cấu trúc mềm dẻo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37120
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.