Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37127
Title: Vai trò sinh lý của các vi chất dinh dưỡng
Authors: Phạm, Văn Tất
Keywords: Vai trò sinh lý
Vi chất dinh dưỡng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 611 .- Tr.10-11
Abstract: Vi chất dinh dưỡng là những chất cơ thể chỉ cần một lượng rất nhỏ nhưng nếu thiếu sẽ ảnh hưởng ngay đến sức khỏe. Vi chất dinh dưỡng là những vitamin, chất khoáng, các acid amin thiết yếu,… Tác động của các vi chất dinh dưỡng đã được nghiên cứu rộng rãi và được giải thích về một số tính chất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37127
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.