Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37132
Title: Thượng tôn pháp luật trong quản trị ngân hàng thương mại cổ phần
Authors: Nguyễn, Thị Thúy
Keywords: Thượng tôn pháp luật
Quản trị ngân hàng thương mại cổ phần
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 35 .- Tr.28-30
Abstract: Thành tựu của một ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) là thành tựu của nhà quản trị. Mọi thất bại của quản trị một ngân hàng TMCP là thất bại của nhà quản trị. Trên cơ sở phân tích những hạn chế của bộ máy quản trị ngân hàng TMCP Việt Nam, bài báo đưa ra giải pháp nhằm đóng góp cho việc lập kỷ cương, ý thức thượng tôn pháp luật, đưa việc quản trị ngân hàng TMCP đạt hiệu quả tốt hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37132
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.