Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37135
Title: Dinh dưỡng hơn là thuốc
Authors: Phan, Minh Trí
Keywords: Dinh dưỡng
Thuốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 611 .- Tr.12-13
Abstract: Vấn đề Ăn đã được đặt ra từ khi có loài người. Lúc đầu ăn chỉ nhằm giải quyết bản năng cơ bản là chống đói, sau đó người ta nhận thấy có mối liên quan chặt chẽ giữa ăn uống và sức khỏe. Ăn uống là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của cá nhân và cả một đất nước. Qua nghiên cứu, các thầy thuốc đã chứng minh nhiều yếu tố ăn uống có liên quan đến bệnh tật và sức khỏe.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37135
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.