Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37152
Title: Mô phỏng lan truyền ion Clo trong môi trường không bảo hòa với bài toán hai chiều
Authors: Trần, Văn Quân
Nguyễn, Quang Hùng
Keywords: Truyền ẩm
Lan truyền ion clo
Bê tông xi măng Portland
Ăn mòn cốt thép
Mô phỏng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 385 .- Tr.77-83
Abstract: Kết quả của mô hình cho thấy, trong môi trường không bão hòa hoàn toàn, quá trình truyền ẩm và lan truyền ion clo diễn ra mạnh mẽ hơn, từ đó gây ra nguy cơ ăn mòn cao hơn. Mô hình thành công trong việc xây dựng các miền độ bão hóa và miền nồng độ ion clo trong bê tông. Các miền này là các miền cong đối với trường hợp bê tông một phần ngập trong nước và một phần trong không khí. Các miền phân bố hình chữ nhật, thay đổi theo chiều sâu như bài toán một chiều đối với ngập trong nước hoặc trong không khí hoàn toàn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37152
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.