Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37178
Title: Ảnh hưởng của vị trí lớp gia cường đến tính chất cơ lý chủ yếu của composite gỗ dán sợi thủy tinh
Authors: Vũ, Mạnh Hải
Vũ, Huy Đại
Tạ, Thị Phương Hoa
Nguyễn, Đức Thành
Keywords: Composite gỗ dán - sợi thủy tinh
Ván dán gia cường sợi thủy tinh
Gỗ ép lớp có gia cường sợi thủy tinh
Tính chất cơ học
Độ hút nước
Độ trương nở.
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 385 .- Tr.111-116
Abstract: Bài báo trình bày ảnh hưởng của vị trí lớp gia cường đến tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu composite gỗ dán - sợi thủy tinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy lớp composite sợi thủy tinh có vai trò đáng kể trong việc tăng cường tính chất cơ lý của vật liệu. Khối lượng thể tích, chất lượng dán dính và độ bền uốn tĩnh tăng khi so sánh với mẫu đối chứng …
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37178
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.