Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37181
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Sỹ-
dc.contributor.authorNguyễn, Đức Kiên-
dc.contributor.authorHà, Thị Huyền Ngọc-
dc.contributor.authorNguyễn, QuốcToản-
dc.contributor.authorTrần, Duy Hưng-
dc.contributor.authorDương, Hồng Quân-
dc.contributor.authorTriệu, Thị Thu Hà-
dc.contributor.authorLê, Sơn-
dc.date.accessioned2020-10-15T01:42:11Z-
dc.date.available2020-10-15T01:42:11Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-4581-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37181-
dc.description.abstractKết quả nghiên cứu cho thấy, có sự khác biệt giữa các gia đinh về các chi tiêu nghiên cứu (Fpr<0,00 - 0,05). Trong khi hệ số di truyền của tình trạng khối lượng riêng khá cao (h =0,86) thì các chỉ tiêu co rút gỗ chỉ có hệ số di truyền ở mức trung bình (0,10 - 0,48). Có mối tương quan âm giữa tình trạng khối lượng riêng và chỉ tiêu co rút gỗ theo chiều tiếp tuyến (rg= - 0,26). Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho công tác cải thiện giống Bạch đàn uro cho tính chất cơ lý gỗ trong tương lai.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 385 .- Tr.117-125-
dc.subjectBạch đàn urovi_VN
dc.subjectCo rút gỗvi_VN
dc.subjectHệ số di truyềnvi_VN
dc.subjectKhối lượng riêngvi_VN
dc.subjectTương quan di truyềnvi_VN
dc.titleBiến dị di tuyền về khối lượng riêng và độ co rút gỗ của bạch đàn URO trong vườn ươm giống thế hệ 2vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.15 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.146


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.