Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37188
Nhan đề: Giải pháp tài chính nâng cao chất lượng lao động nông thôn tỉnh Hưng Yên
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Từ khoá: Giải pháp tài chính
Lao động nông thôn
Hưng Yên
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 35 .- Tr.81-83
Tóm tắt: Những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn luôn quan tâm, đầu tư cho công tác đào tạo, nâng cao chất lượng lao động nông thôn (LĐNT), đáp ứng nhu cầu phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh, phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác này vẫn còn một số hạn chế nhất định. Bài viết tập trung đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất các giải pháp tài chính nhằm nâng cao chất lượng LĐNT tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37188
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.