Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37191
Title: Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Authors: Trần, Trọng Phương
Tạ, Thị Phương Liên
Đoàn, Thanh Thủy
Đỗ, Văn Nhạ
Nguyễn, Đức Lộc
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Mai, Minh Huyền
Keywords: Giao đất
Cho thuê đất
Thành phố Ninh Bình
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 385 .- Tr.141-148
Abstract: Nghiên cứu còn thực hiện điều tra đối với 15 cán bộ làm công tác quản lý đất đai cho thấy: 13,33% cán bộ cho rằng thời gian thẩm định dài, 53,33% cán bộ đánh giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cao. 33,33% cán bộ đánh giá trình tự, thủ tục cho thuê đất ở mức phức tạp. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý việc giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố, tạo ra thị trường bất động sản minh bạch và phát triển bền vững, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Ninh Bình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37191
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.38.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.