Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37198
Title: Kết quả chọn lọc các dòng lúa chịu mặn từ quần thể hồi giáo thế hệ BC₃ F₁ - BC₃F₃ của tổ hợp lai lai OM4900*4/FL478
Authors: Nguyễn, Thúy Kiều Tiên
Trần, Ánh Nguyệt
Nguyễn, Khắc Thắng
Trần, Anh Thái
Trần, Thu Thảo
Võ, Thanh Toàn
Nguyễn, Văn Hiếu
Trần, Ngọc Thạch
Keywords: QTL Saltol
SSR
Chống chịu mặn
BC
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 386 .- Tr.3-11
Abstract: Trong nghiên cứu này đã ứng dụng phương pháp chọn giống nhờ chỉ thị phân tử kết hợp lai trở lại, đã chuyển thành công gen Saltol quy định tình trạng chống chịu mặn từ giống cho gen FL478 vào giống nhận gen OM4900. Hai chỉ thị liên kết chặt với QTL Saltol được lựa chọn để nhận diện gen chống chịu mặn Saltol là RM8094, RM336 và chọn lọc nền di truyền của bộ gen bằng 48 dấu SSR đa hình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37198
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.