Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37205
Nhan đề: Thực trạng sinh kế của người Khơ Mú ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu
Từ khoá: Sinh kế
Người Khơ Mú
Nghệ An
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 35 .- Tr.92-94
Tóm tắt: Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An là vùng biên giới giáp với 3 tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay), đồng thời là địa bàn cư trú của nhiều tộc người, trong đó có dân tộc Khơ Mú thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ me. Trên cơ sở khảo sát thực địa tại 4 bản của xã Tạ Cạ, một trong những xã biên giới huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An trong năm 2017, bài viết tập trung đề cập thực trạng và thách thức về sinh kế bền vững gắn với điều kiện tự nhiên trong đời sống tộc người Khơ Mú.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37205
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.