Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37206
Title: Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định chất hoạt động bề mặt dạng Anion bằng phương pháp quang phổ UV/VIS với thuốc thử Dimidium Bromide
Authors: Trần, Nguyễn An Sa
Đoàn, Thị Phương Lan
Nguyễn, Quốc Thịnh
Lê, Thị Kim Thoa
Lê, Thị Kim Anh
Keywords: Chất hoạt động bề mặt
Dimidium bromide
Linear alkyl benzene sulfonate
Sodium lauryl ether sulfate
Phương pháp quang phổ UV/VIS
Sodium dodecyl sulfate
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm;Tập. 19, Số 02 .- Tr.103-112
Abstract: Nội dung nghiên cứu của báo cáo là khảo sát các điều kiện tối ưu trong quy trình xác định chất hoạt động bề mặt (CHĐBM) anion bằng phương pháp quang phổ UV/VIS với thuốc thử là thuốc nhuộm cation dimidium bromide (DMB). Thực nghiệm cho thấy DMB phản ứng ghép cặp với các CHDBM anion (LAS, SLES, SLS) tạo thành các muối có màu hồng đỏ tan trong nước, các muối này hấp thu cực đại trong khoảng 513-514,5 lim. Kết quả khảo sát thu được pH phù hợp trong khoảng 8,5-12,5 với tỷ lệ CHĐBM: DMB là 1:24, MDLs = 0,056 mM cho LAS và tỷ lệ (1:18), tylDLs = 0,046 mM, MDLs = 0,048 cho SLES, SLS. Kết quả khảo sát độ lặp ((%) RSD < 5,3%) và độ đúng ((%) H = 90-103%) trong tất cả các lần thử trên mẫu CHDBM đều nằm trong giới hạn cho phép. Kết quả so sánh bằng SPSS cho thấy, kết quả phân tích trên mẫu CHDBM theo phương pháp chuẩn độ 2 pha (ISO 2271:1989) và phương pháp xây dựng tương đồng về mặt ý nghĩa thống kê (với p < 0,05).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37206
ISSN: 0866-8132
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.