Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37260
Title: Để cây đước vươn mình phát triển
Authors: Dương, Kim Chuyển
Keywords: Cây đước
Bảo tồn
Hệ sinh thái
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 12 .- Tr.20-21
Abstract: Là người Việt Nam, ai cũng ao ước một lần trong đời về với mảnh đất tận cùng trời Nam của Tổ quốc. Vi lẻ đó mà mũi Cà Mau đã sớm đi vào lòng người với những lời ca tiếng hát chứa chan tình cảm: "Anh đến thăm em đất biển Cà Mau, có thấy xanh tươi đước rừng bát ngát”. Những chan đước đong đưa là hình ảnh đẹp đầu tiên mà du khách bắt gặp khi đến với mũi Cà Mau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37260
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.