Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37262
Title: Thực nghiệm ứng dụng công nghệ biofloc nuôi thâm canh cá rô phi trong môi trường nước lợ
Authors: Nguyễn, Xuân Thành
Đào, Thị Ánh Tuyết
Lê, Minh Hiệp
Lê, Đúc Công
Đặng, Minh Dũng
Keywords: Cá rô phi
Công nghệ biofloc (BFF)
Nước lợ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 386 .- Tr.83-90
Abstract: Kết quả nghiên cứu góp phần khẳng định hiệu quả của việc ứng dụng BFT vào nuôi cá rô phi thâm canh trong môi trường nước lợ, là cơ sở tiếp tục nghiên cứu xây dựng nhân rộng mô hình nuôi cá rô phi bằng BFT trong môi trường nước lợ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37262
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.