Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37281
Title: Phân lập và định danh vi khuẩn xử lí Ammonium tư bùn thải chăn nuôi heo, bùn ao cá tra và bùn ao nuôi tôm
Authors: Đoàn, Thị Tám
Đỗ, Ngọc Anh Huy
Nguyễn, Thị Dung
Đỗ, Thành Đạt
Nguyễn, Thị Mến
Châu, Tấn Phát
Keywords: Paracoccus communis
Nitrosomonas europaca
Paracoccus vcrsutus
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 386 .- Tr.100-106
Abstract: Nghiên cứu tập trung sàng lọc vi khuẩn xử lí ammonium từ các mẫu bùn thải trong chăn nuôi. Mẫu được thu tại các khu vực thuộc TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Bến Tre. Nhóm vi khuẩn có khả năng xử lý ammonium phân lập từ nguồn bùn thải chăn nuôi heo, bùn ao cá tra, bùn ao tôm dao động lần lượt trong khoảng (1,5 - 2,4) X 10- MPN/g; (0,15 - 1,5) X 102 MPN/g và (0,93 - 2,4) X 102 MPN/g …
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37281
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.