Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37284
Title: Xây dựng quy trình phát hiện nhanh Ngô chứa gen Cry1Ab dựa trên kỹ thuật Lamp
Authors: Hồ, Viết Thế
Trần, Thị Mỹ Hạnh
Nguyễn, Thị An
Ngô, Thị Kim Anh
Nguyễn, Thị Hương
Lê, Ngọc Giàu
Keywords: Biến đổi gen
Cry1Ab
LAMP
Ngô
Realtime PCR
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm;Tập. 20, Số 01 .- Tr.37-45
Abstract: Việt Nam đã cho phép trồng ngô biến đổi gen có chứa gen Cry1Ab để tăng khả năng kháng sâu đục thân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến tranh cãi về mức độ an toàn của loại cây trồng mới này, vì vậy đã có nhiều phương pháp sử dụng để phát hiện sự hiện diện của gen Cry1Ab trong cây ngô. Các phương pháp hiện tại phần lớn đều phụ thuộc nhiều vào trang thiết bị phòng thí nghiệm và khó thực hiện ngoài thực địa. Gần đây, kỹ thuật khuếch đại DNA đăng nhiệt LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) đã được sử dụng để phát hiện nhanh các đối tượng gây bệnh trên người và vật nuôi một cách nhanh chóng, với độ chính xác cao và ít yêu cầu về trang thiết bị đắt tiền.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37284
ISSN: 0866-8132
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.