Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37293
Title: Xây dựng bản đồ điều kiện lập địa thích hợp của cây thông 3 lá (Pinus kesiya) và keo lai (Acaria mangium & Acacia auriculiformis) tại tỉnh Gia Lai
Authors: Lê, Hùng Chiến
Nguyễn, Minh Thanh
Lê, Thị Khiếu
Dương, Thanh Hải
Keywords: Bản đồ
Điều kiện lập địa
Thông 3 lá
Keo lai
Gia Lai
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 386 .- Tr.116-124
Abstract: Từ kết quả phân loại các điều kiện lập địa đã xây dựng được bản đồ phân vùng điều kiện lập địa thích hợp trồng Thông 3 lá, Keo lai tại các huyện nghiên cứu của tỉnh Gia Lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37293
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.115.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.