Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37304
Title: Nghiên cứu xây dựng sản phẩm đặc thù Bến Tre
Authors: Trần, Thanh Thảo Uyên
Keywords: Sản phẩm đặc thù
Bến Tre
Du lịch
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 12 .- Tr.46-47
Abstract: Du lịch được đánh giá là ngành kinh tế trọng điểm của Bến Tre, góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm và phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Chính vì vậy, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù ở Bên Tre là điều rất cần thiết trong hối cảnh hội nhập ngày nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37304
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.