Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37377
Title: Một số điểm mới về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Authors: Nguyễn, Thị Kim Thoa
Keywords: Bí mật thông tin
Tổ chức tín dụng
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Khách hàng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 21 .- Tr.22-25
Abstract: Bài viết: Đặt vấn đề; Một số điểm mới trong quy định của Nghị định 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37377
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.